M.Mrzygłód (37)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15          
2 8:25- 9:10 2ap r_matematyka G.33
  3trp matematyka G.14
   
3 9:20-10:05 3tap matematyka G.33
  3trp r_matematyka G.14
3tap matematyka s.33
 
4 10:15-11:00 3tap r_matematyka G.33
       
5 11:15-12:00   3te matematyka G.28
3te r_matematyka s.30
  3tap matematyka G.13
6 12:10-12:55   3te r_matematyka G.28
2tcp matematyka s.30
2ap matematyka G.13
3te matematyka G.13
7 13:05-13:50 3trp matematyka s.35
  2tcp r_matematyka s.30
2ap matematyka G.13
3te matematyka G.13
8 14:00-14:45 3BG matematyka s.31
  3BG matematyka s.30
2tcp matematyka G.13
3trp matematyka G.13
Obowiązuje od: 24.05.2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum