s.4 Budynek główny sala 4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 18 1trp ZTPR
47 3BP,3BG godz.wych
56 1ap geografia
  45 3tr godz.wych
2 8:25- 9:10 18 1trp ZTPR
  56 3BP geografia
67 3tep historia
45 3tr j.angielski
3 9:20-10:05 18 3trp PR
17 3trp godz.wych
67 3tia u_his
67 1BE historia
39 2trp biologia
4 10:15-11:00 18 3trp ZTPR
  23 3tia godz.wych
67 3tap historia
39 1tbp biologia
5 11:15-12:00 18 3trp KR
  67 3tib u_his
61 3a-3/4 JOZ
39 3tep chemia
6 12:10-12:55 18 2trp ZTPR
70 2ap UiSC
67 3te u_his
KS 2trp historia
67 3tep historia
7 13:05-13:50 18 2trp PR
67 2ap historia
  KS 3ap historia
67 3tr u_his
8 14:00-14:45 16 1tep EDB
67 3tia u_his
  KS 3tbp historia
67 3tib u_his
9 15:00-15:45 16 1tbp godz.wych
    KS 2tap historia
 
Obowiązuje od: 24.05.2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum