AKTUALNY PLAN WARSZTATÓW SZKOLNYCH
dotyczy klas: 2 TE, 3 TE, 4 TE, 1 B (1 Z), 3 Z, 2 A, 3 A
UWAGA! Plan lekcji z przedmiotami ogólnymi zawiera błędne godziny warsztatów.
Plan warsztatów pozostaje bez zmian - aktualny jest w formacie PDF.