PLAN WARSZTATÓW SZKOLNYCH
dotyczy klas: 2 TE, 3 TE, 4 TE, 2 Z, 3 Z, 2 A, 3 A