AKTUALNY PLAN WARSZTATÓW SZKOLNYCH
dotyczy klas: 1 BS, 2 BS, 2 A, 3 A, 2 TE, 3 TE
UWAGA! Plan lekcji z przedmiotami ogólnymi zawiera błędne godziny warsztatów.
Plan warsztatów pozostaje bez zmian - aktualny jest w formacie PDF.