1tr
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 r_angielski-1/2 BA W.12A r_polski SZ W.29     j.angielski-2/2 27 W.22
2 8:25- 9:10 j.niemiecki-1/2 74 W.30
j.niemiecki-2/2 NI W.20
EDB 16 W.23   matematyka LD W.2 wf-1/2 HS W_gs
j.angielski-2/2 27 W.22
3 9:20-10:05 historia 35 W.29 hist.i teraź 67 W.15   matematyka LD W.2 ZTPR 17 W.25
4 10:15-11:00 j.polski SZ W.33 informatyka-1/2 50 W.18
r_angielski-2/2 27 W.22
  ZTPR 17 W.19 TWPR-1/2 17 W.12A
WPR-2/2 NU W.18
5 11:15-12:00 PR 18 W.25 wf-1/2 HS W_g.1.1
informatyka-2/2 50 W.18
  geografia 56 W.31 TWPR-1/2 17 W.12A
WPR-2/2 NU W.18
6 12:10-12:55 PR 18 W.25 wf-1/2 HS W_gm
PTPR-2/2 17 W.29
ZTPR 17 J.4 biologia ID W.16 WPR-1/2 NU W.18
TWPR-2/2 17 W.12A
7 13:05-13:50 geografia 56 W.22 j.angielski-1/2 BA W.12
PTPR-2/2 17 W.29
bizn.i zarz. 23 J.7 j.niemiecki-1/2 74 W.30
j.niemiecki-2/2 NI W.20
WPR-1/2 NU W.18
TWPR-2/2 17 W.12A
8 14:00-14:45 biologia ID W.28 PTPR-1/2 17 W.29
wf-2/2 HS W_g1_Z
filozofia 66 J.33 j.angielski-1/2 BA W.33
wf-2/2 HS W_g.1.1
j.polski SZ W.2
9 15:00-15:45   PTPR-1/2 17 W.29
wf-2/2 HS W_gs
godz.wych HS J.13 historia 35 W.29 j.polski SZ W.2
10 15:55-16:40     religia-1/1 01 J.30 religia-1/1 01 W.13  
Obowiązuje od: 25.09.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 23.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum